STARÝ WEB: www.old.sosdba.sk

Ing. Martin Zatkalík, PhD.

 riaditeľ školy

 

 

Mgr. Stanislav Miko - zástupca riaditeľa pre teoretické vzdelávanie

Ing. Robert Uzsák - zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie

Ing. Ivana Lukačovičová - zástupkyňa riaditeľa pre odborné vzdelávanie

 

Pedagogickí zamestnanci

Teoretické vyučovanie

Ing. Ľuboš Blecha - odborné predmety

Mgr. Mária Brišiaková  – matematika, fyzika

doc. Ing. Ľubica Černá, PhD.– odborné predmety

Ing. Dagmar Denčiaková - odborné predmety

Ing. Miroslav Foltin - odborné predmety

Mgr. Zuzana Chalupová - slovenský jazyk

Ing. Emil Chnápko - odborné predmety

Mgr. Marcela Kapustníková – anglický jazyk

Ing. Erika Krenčanová - odborné predmety

Mgr. Emília Lihocká - občianska náuka, dejepis

Ing. Ivana Lukačovičová - odborné predmety

Mgr. Stanislav Miko - telesná výchova

Mgr. Richard Slobodník - nemecký jazyk

Dr. Getnet Tamene PhD. - anglický jazyk, konverzácia v anglickom jazyku

Ing. Martin Zatkalík, PhD. - odborné predmety

Mgr. Miroslava Žideková - slovenský jazyk a literatúra

 

Praktické vyučovanie

Ing. Robert Uzsák - hlavný majster odborného výcviku

Jozef Janata - majster odborného výcviku

Igor Vidoman - majster odborného výcviku

Michal Siekel - majster odborného výcviku

 

Študijné oddelenie

Daniela Sviteková