Vytlačiť

 Naša škola na facebooku

  INEKO hodnotenie kvality školy SOŠD Kvačalova 20

 

 Kontakty pre žiakov a zákonných zástupcov žiakov

 

Vaše 2% dane

pre krajšiu a modernejšiu školu

 

súťaž Young Car Mechanic na Slovensku

 Výsledky 1. kola

 

Dňa 20.1.2020 sa bude konať RODIČOVSKÝ AKTÍV (združenie) - 15:00 - 17:00

 

Deň otvorených dverí 05.02.2020

 

 

 


 

 

 

 

Plenárne zasadnutie a Triedne aktívy Rodičovskej rady školy

 

Dňa 09. októbra 2019 (streda)

o 14:30 h plenárne zasadnutie Rodičovskej rady školy

o 15:00 h triedne aktívy Rodičovskej rady školy

 

Srdečne Vás pozývame

 

 

 

Záverečné skúšky 2019

Kritériá pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka nadstavbového štúdia v šk. roku 2019/2020  pre 2-ročné nadstavbové štúdium, určené pre absolventov 3-ročných učebných odborov ukončené maturitnou skúškou

2414 L 01 strojárstvo 

3757 L dopravná prevádzka

2493 L predaj a servis

4. JÚN 2019

Národné motokárové centrum projekt "ŠKOLA ŠKOLA 2019"

 

20.ročník súťaže „AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2019“.

SOSD BA získala 1. a 2. miesto v slovenskom finále

1. Šimon Méry

2. Filip Medovarský

 

Nové odbory v školskom roku 2019/2020     

viac...  2495 K autotronik "moderný automechanik s maturitou"

   viac....    3766 H lodník

 

Príležitosť pre deviatakov aj v systéme duálneho vzdelávania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finále „Karting na školách“ 28.2.2018

 

1. miesto SOŠD, Kvačalova 20, Bratislava

 

 

 

 

JUNIOR-TALENTS v spolupráci so skupinou European Talents plánuje a organizuje stáže pre študentov v medzinárodnom, odbornom prostredí. Disponujeme širokou sieťou atraktívnych partnerov v automobilovom sektore.

 

lyžiarský kurz 2018 

 

2. finálové kolo „Karting na školách“ 6.2.2018

 

1. finálové kolo „Karting na školách“

 

 

školské kolo Matematickej olympiády 2018

 

 

 

"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stredná odborná škola dopravná, Kvačalova 20, Bratislava

 

Dňa 26.10.2017 sa konal 2. ročník strojárskej „GRAND PRIX“ na Strojníckej fakulte STU

Súťaž 4 členných družstiev, kde žiaci mali možnosť plniť rôzne teoretické aj praktické úlohy na stanovištiach rozmiestnených po SjF STU.

Za našu školu súťažili 3 družstvá:

LOGISTI  Ernest Morávek, Adam Havrlent, Michaela Čiešková, Roman Mazáč                   I. miesto

AUTOMECHANICI Andrej Šimon, Karol Ďuríček, Kristián Hrubý,  Dávid Weisenpacher   I. miesto

DOPRAVÁCI Kristián Török, Dávid Kovács, Patrik Mogrovič, Roland Podkovčík                   III.miesto

V súťaži jednotlivcov vo veslovaní na veslárskom trenažéry obsadila Michaela Čiešková              I. miesto

 

 

 

 

 

STARÉ WEBOVÉ STRÁNKY NÁJDETE NA ADRESE: www.old.sosdba.sk

 

Zmena adresy školy

V novom školskom roku 2017/2018 vás vítame na novej adrese školy, s účinnosťou k 31.8.2017 sa mení názov a adresa školy na:

Stredná odborná škola dopravná, Kvačalova 20, 82108 Bratislava

Otvorenie školského roka 2017/2018 sa uskutoční 4. septembra 2017 v budove na Kvačalovej 20 (vchod Kvačalova 18)
I.A, I.B o 9:00
II.AME, II.BMK, III.AML, III.LA, IV.LA, I.SD, II.SD o 8:00

 

Návštevy: 62466