Vážení zamestnanci, žiaci, rodičia, zamestnanci BSK, partneri a občania.

Oznamujeme Vám

prijatie záväzku vedenia Strednej odbornej školy dopravnej (SOŠD) o implementácii systému manažérstva kvality podľa modelu CAF v našej škole.