DUÁLNE VZDELÁVANIE


Zo školy do zamestnania


„Stredné odborné školy predstavujú začiatok sľubnej kariéry. Ponúkajú zaujímavé možnosti prepojenia odborného vzdelávania a praxe“.

Vážení rodičia,
pre vaše dieťa nastáva jedno z najdôležitejších období v jeho živote. Voľba strednej školy, a tým aj povolania. Je to dôležitý krok pre budúcnosť. Zo skúseností vieme, že toto ich rozhodnutie veľmi často ovplyvňujete vy, často aj bez ohľadu na to, čo chcú vaše deti a o čom snívajú. Keď ste boli deťmi vy, snívali ste tiež. Najčastejšie o tom, čím sa stanete, keď budete veľkí. Splnil sa vám váš sen?
Práve teraz máte možnosť popremýšľať o tom, akou cestou sa vyberie vaše dieťa a podporiť ho. Práve stojíte na križovatke veľkého rozhodnutia, lebo správne sa rozhodnúť nie je vždy jednoduché, najmä ak vám záleží na osude vášho dieťaťa a vy mu chcete čo najlepšie pomôcť. Možno vám pomôže aj naša ponuka a naše rady.
Prečo študovať technické povolania?
Aké profesie sú žiadané vo firmách? Najvyhľadávanejšie profesie pre podniky sú tie ktoré vyžadujú vysoký stupeň ovládania technických zručností. Tie sú zárukou perspektívnej budúcnosti vášho dieťaťa. Systém duálneho vzdelávania dáva mladým ľuďom šancu na dokonalú prípravu pre svoje budúce povolanie v priamo v podniku s možnosťou získania pracovnej zmluvy už počas štúdia.


Prečo práve stredné odborné školy a duálne vzdelávanie?

• Duálne vzdelávanie na strednej odbornej škole (SOŠ) je štart do vzrušujúcej budúcnosti a môže byť začiatok perspektívnej kariéry. Žiak sa odborne pripravuje u konkrétneho zamestnávateľa a získa istotu zamestnania!
• V duálnom vzdelávaní nezavážia len školské výsledky, ale tiež nadšenie žiakov a ich záujem o svet techniky.
• V duálnom vzdelávaní sa žiaci učia nielen počas vzdelávania v škole, ale najmä v podniku.
• V duálnom vzdelávaní v technických odboroch majú možnosť presadiť ako chlapci, tak aj dievčatá.
Duálne vzdelávanie na SOŠ=excelentné odborné vzdelávanie a prax priamo u zamestnávateľov.
V SOŠ s duálnym vzdelávaním sú žiaci v najlepších rukách. Učitelia, majstri odbornej výchovy a zamestnávatelia budú podporovať vaše dieťa na jeho ceste za svojou profesijnou budúcnosťou. V duálnom vzdelávaní sa vaše dieťa bude nielen učiť, ale aj získavať a rozvíjať svoje manuálne a technické zručnosti v praxi priamo u zamestnávateľa. Najlepšie sa spoznáva povolanie tak, že sa vyskúša. V SOŠ je vaše dieťa vždy vítané, aby si vybralo z učebných a lebo študijných odborov a spoznalo podnik-svojho budúceho zamestnávateľa.

Duálne vzdelávanie ponúka možnosti:

• vzdelávanie sa v škole (teória)
• rozvoj praktických zručností priamo u zamestnávateľov (prax)
• uzatvorenie učebnej zmluvy medzi zamestnávateľom a vašim dieťaťom už od 1.ročníka
• výber SOŠ podľa toho, s akým zamestnávateľom má škola uzatvorenú zmluvu a u koho by chcelo vaše dieťa v budúcnosti pracovať
• Stredná odborná škola dopravná, Sklenárova 9, 821 09 Bratislava 2; 02/53415250; Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.; www.sosd-ba.sk

Využite túto šancu, aby ste mali istotu, že po skončení školy bude mať vaše dieťa isté zamestnanie v DPB, a.s..
Skontaktujte sa s nami, aby ste sa dozvedeli viac o možnostiach štúdia a odbornej prípravy v podniku DPB, a.s.. Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
• v študijných odboroch:
Autoopravár – mechanik (2487H01)
Autoopravár – elektrikár (2487H02)
Autoopravár – karosár (2487H03)
Autoopravár – lakovník (2487H04)
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
• 02/5950 1311 alebo 02/5950 1349
• www.dpb.sk


Vaše dieťa má šancu:
• Preskočiť hranice konečného myslenia
• podporovať a byť podporovaný
• konať samostatne
• využívať šance
• tvoriť budúcnosť
• rozvíjať sám seba

Finančné zabezpečenie žiaka


• Žiakovi, ktorý na praktickom vyučovaní u zamestnávateľa vykonáva produktívnu prácu, poskytuje zamestnávateľ odmenu za produktívnu prácu. Odmenu za produktívnu prácu zamestnávateľ poskytuje za každú hodinu vykonanej produktívnej práce vo výške 50 % až 100 % z hodinovej minimálnej mzdy:
• Pri určovaní jej výšky zamestnávateľ zohľadňuje aj kvalitu práce a správanie žiaka podľa interných pravidiel pre poskytovanie odmeny za produktívnu prácu, vydaných zamestnávateľom.
• Motivačné štipendium sa žiakovi poskytuje mesačne v období školského vyučovania vo výške podľa nasledovných pravidiel:
• Motivačné štipendium sa žiakovi poskytuje mesačne v období školského vyučovania vo výške: a) 65 % sumy životného minima podľa osobitného predpisu pri priemernom prospechu žiaka do 1,8 vrátane,
b) 45 % sumy životného minima pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 1,8 do 2,4 vrátane alebo
c) 25 % sumy životného minima pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,4 do 3,0 vrátane.

Chceme sa podieľať na vašom rozhodnutí!
DPB, a.s. sa spolieha na spoľahlivých a odborne zdatných zamestnancov, ktorí vedia samostatne pracovať, ktorí dôsledne sledujú ciele a radi uplatňujú vlastné nápady.
Ak sa vaše dieťa rozhodne pre odbornú prípravu v SOŠ a vy to rozhodnutie podporíte, spoľahnite sa, že vaše dieťa neskôr bude profitovať zo zaujímavých úloh v prostredí moderného a spoľahlivého zamestnávateľa.
Tešíme sa na Vás!!!
 

Ako sa prihlásim do duálneho vzdelávania DPB