Zverejňovanie objednávok

Zverejnené dňa Číslo objednávky Položky objednávky Dodávateľ Dátum vystavenia objednávky
18.1.2012 1/2012 Čistiace prostriedky REMO BRATISLAVA, Stará Vajnorská 19, Bratislava 17.1.2012
8.2.2012 2/2012 Revízia hasiacich prístrojov POHAS, s.r.o., 900 24 Miloslavov 985 6.2.2012
17.4.2012 3/2012

Čistiace prostriedky

REMO BRATISLAVA, Stará Vajnorská 19, Bratislava

17.4.2012
7.6.2012 4/2012

Čistiace prostriedky

REMO BRATISLAVA, Stará Vajnorská 19, Bratislava

7.6.2012
10.8.2012 5/2012

Čistiace prostriedky

REMO BRATISLAVA, Stará Vajnorská 19, Bratislava

10.8.2012
21.9.2012 6/2012

Čistiace prostriedky

REMO BRATISLAVA, Stará Vajnorská 19, Bratislava

21.9.2012
10.10.2012 7/2012 Asanácia objektu SOŠD INSEKTOR, spol. s r.o. 10.10.2012
30.10.2012 8/2012

Čistiace prostriedky

REMO BRATISLAVA, Stará Vajnorská 19, Bratislava

30.10.2012
16.1.2013 1/2013

Čistiace prostriedky

REMO BRATISLAVA, Stará Vajnorská 19, Bratislava

10.1.2013
 22.4.2013  2/2013  Revízia hasiacich prístrojov  POHAS, s.r.o., 900 24 Miloslavov 985  15.2.2013
 22.4.2013  3/2013  Toaletný papier, vrecia PVC, utierky  Lyreco CE, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava  20.2.2013
 22.4.2013  4/2013  Čistiace prostriedky  REMO BRATISLAVA, Stará Vajnorská 19, Bratislava  11.4.2013
15.10.2013 7/2013 Čistiace prostriedky

REMO BRATISLAVA, Stará Vajnorská 19, Bratislava

17.9.2013
19.11.2013 8/2013

Čistiace prostriedky

REMO BRATISLAVA, Stará Vajnorská 19, Bratislava

11.11.2013
22.1.2014 1/2014

Čistiace prostriedky

REMO BRATISLAVA, Stará Vajnorská 19, Bratislava

13.1.2014
11.3.2014 2/2014 Kopírovací stroj Bizhub211 Bos&Copy s.r.o., Žehrianska 3191/8, 851 07 Bratislava 17.1.2014

11.3.2014

3/2014 Prenájom lešenia

SolidBau, s.r.o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava

3.2.2014

11.3.2014

4/2014 Výroba reklamnej plachty s montážou Peter Mórocz, Boldog 60, 925 26 Reca 3.2.2014

11.3.2014

5/2014 Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov POHAS s.r.o., Dunajská 554/1, 900 43 Malinovo 17.2.2014

11.3.2014

6/2014

Čistiace prostriedky

REMO BRATISLAVA, Stará Vajnorská 19, Bratislava

25.2.2014
 3.4.2014 7/2014  Výrub suchého stromu - lipa  Juraj Bartoška - SLUŽBY PRE VÁS, Andrusovova 5, 851 01 Bratislava  3.4.2014
 20.5.2014  8/2014 Čistiace prostriedky  REMO BRATISLAVA, Stará Vajnorská 19, Bratislava  20.5.2014
 8.8.2014  9/2014  Výroba a montáž vrchných lavicových dosiek  Ľuboš Slaný, Tajovského 9, 900 27 Bernolákovo  8.8.2014
 6.9.2014  10/2014  Odborné posúdenie efektívnosti opravy notorového vozidla Škoda Favorit  DRUDOP, staveb. a opraváren. družstvo, Bajkalská 31, 821 09 Bratislava  2.9.2014

 

 6.9.2014 11/2014  Odborné posúdenie efektívnosti opravy notorového vozidla Škoda Forman DRUDOP, staveb. a opraváren. družstvo, Bajkalská 31, 821 09 Bratislava  2.9.2014
 8.10.2014 12/2014 Revízia elektrických zariadení a bleskozvodov  REVELSON s.r.o., Odborárske námestie 6, 811 07 Bratislava  6.10.2014
 8.10.2014  13/2014  Oprava poškodených a nefunkčných častí výmenníkovej stanice  CALORYS s.r.o., Heyrovského 13, 841 03 Bratislava  6.10.2014
 18.11.2014 14/2014 Odobrná revízia tlakových častí výmenníkovej stanice OST v objekte budovy SOŠ dopravnej, Sklenárova 9, Bratislava  CALORYS s.r.o., Heyrovského 13, 841 03 Bratislava  18.11.2014
 18.12.2014  15/2014  Veľkokapacitný kontajner 5-7 m3 do objektu dielní OV Istrochem Reality a.s., Nobelova 34, Bratislava  P+K s.r.o. - centrála, Vajnorská 89, 831 04 Bratislava  10.12.2014
 18.12.2014  16/2014  Oprava kúrenia spojená s výmenou poškodenej trubky v objekte dielní OV Istrochem Reality a.s., Nobelova 34, Bratislava  Vavrotherm s.r.o., Štefánikova 1177/33, 921 01 Piešťany  17.12.2014
 15.1.2014  1/2015  Čistiace prostriedky

 KIKOSHOP-KRISTIAN KANDARAS, Malobielska 43
5/24, 900 24 Veľký Biel

 12.1.2015
 23.1.2015  2/2015  Kurz "Základy práce s PC a internetom"  Macrosoft s.r.o., Škultétyho 1, 831 04 Bratislava  23.1.2015
 11.2.2015  3/2015  Veľkokapacitný kontajner 5-7 m3 do objektu dielní OV Istrochem Reality a.s., Nobelova 34, Bratislava  P+K s.r.o. - centrála, Vajnorská 89, 831 04 Bratislava  11.2.2015
 25.2.2015  4/2015  Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov v objekte SOŠ dopravná, Sklenárova 9, dielne na Nobelovej 34 a Dopravenj ul. 51  POHAS s.r.o., Dunajská 554/1, 900 43 Malinovo  25.2.015
 27.2.2015  5/2015  Poškodenie plynového kotla Valliant 196 E v objekte dielní na Dopravnej ul. 51  ADACCO s.r.o., Vajnorská 108/B, 831 04 Bratislava  27.2.2015
 10.8.2015  6/2015 Oprava poškodeného vodovodného potrubia v dielňach OV, Istrochem  Vladimír Bobko, Lietavská 13, 861 05 Bratislava  10.8.2015
 25.8.2015  7/2015  Oprava a odstránenie závad športovýého náradia v objekte telocvične našej školy  Ľudovít Gereg - Servis, Ivana Krasku 488/12, 020 01 Púchov  25.8.2015
 23.9.2015  8/2015  Objednávka na učebnice  SOŠ automobilová, J. Jonáša 5, 843 06 Bratislava  01.9.2015
 30.9.2015  9/2015  Oprava kúrenia v objekte dielní OV Istrochem Reality a.s.  Vavrotherm s.r.o., Štefánikova 1177/33, 921 01 Piešťany  01.9.2015
 4.1.2016  1/2016  Odstránenie havarijného stavu - oprava vodovodnej inštalácie studenej vody, Istrochem Reality a.s.  Vladimír Bobko, Lietavská 13, 851 05 Bratislava  4.1.2016
 27.1.2016  2/2016  Oprava spojky na služobnom motorovom vozidle AUDI A6  SYNERTA CAR SERVICE s.r.o., Račianska 142, 831 54 Bratislava  27.1.2016
 29.1.2016  3/2016  Kurz LVVK od 7.2-12.2.2016  DNC group spol. s r.o., Priemyselná 602/27, 965 01 Žiar nad Hronom  29.1.2016
 3.2.2016  4/2016  Prenájom 4 ks reklamných rozmerov  JEZET reklamná agentúra s.r.o., Junácka 4, 831 04 Bratislava  2.2.2016
 3.2.2016  5/2016  Programovanie školského zvonenia v budove SOŠD  Elektročas s.r.o., Hlavná 49, 900 27 Bernolákovo  3.2.2016
 18.2.2016  6/2016  Prenájom, výroba a montáž 4 ks reklamných rozmerov  JEZET reklamná agentúra s.r.o., Junácka 4, 831 04 Bratislava  18.2.2016
 18.2.2016  7/2016  Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov  POHAS s.r.o., Dunajská 554/1, 900 43 Malinovo  18.2.2016
 1.3.2016  8/2016  Oprava osobného motorového vozidla Daewoo Espero  DRUDOP, staveb. a opraváren. družstvo, Bajkalská 31, 821 09 Bratislava  1.3.2016
 17.3.2016  9/2016  3 ks hasiacich prístrojov  POHAS s.r.o., Dunajská 554/1, 900 43 Malinovo  17.3.2016
 2.5.2016  10/2016  Rekonštrukcia elektroinštalácie učebne č. 305  Ľuboš Béber, Slovenská 384/4, 900 31 Stupava  2.5.2016
 2.5.2016  11/2016  Preprava 4 ks osobných automobilov  Miroslav Lackovič - Helios, Horská 6, 831 02 Bratislava  30.5.2016
 8.11.2016  12/2016  Preprava 1 ks osobného automobilu  Miroslav Lackovič - Helios, Horská 6, 831 02 Bratislava  8.11.2016
 7.12.2016  13/2016  Grafické práce na reklamnom pútači  Semira, reklamná agentúra, Pribinova 23, 810 11 Bratislava  7.12.2016
 19.12.2016  14/2016  Odvoz kovových šatňových skríň  KruHer, s.r.o., Repašského 10, 841 02 Bratislava  19.12.2016

 

Zverejnené Číslo objednávky Položky objednávky Dodávateľ Dátum vystavenia objednávky Pozn.
18.1.2017 1/2017

Presmerovanie elektronického školského zvonenia

 Elektročas s.r.o., Horná 48, 900 27 Bernolákovo

18.1.2017

 

20.1.2017
2/2017 Elektroinštalačné práce - oprava osvetlenia v triedach na 1. posch.  Ľuboš Béber, Slovenská 384/4, 900 31 Stupava 20.1.2017  

27.1.2017

3/2017 Ubytovanie a strava pre žiakov na LVVK pre 10 osôb  KOSEK s.r.o., Králiky 13341, 976 34 Tajov 27.1.2017  
 9.3.2017  4/2017 Služby spojené s náborom žiakov  Kart One Arena, Kopčianska 82/A, 851 01 Bratislava  3.3.2017  
 25.4.2017  5/2017  Kniha Bratislava z neba s jednostranovou prezentáciou našej školy  CBS spol. s r.o., Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová  4.3.2017  
 18.05.2017  6/2017  Občerstvenie  Ing. Jozef Biznár, Kolárová 31, 90027 Bernolákovo  18.05.2017  
 30.5.2017  7/2017  Vozík s náradím  Remab, s.r.o., Trojičné 194, 02744 Tvrdošín  30.05.2017  
 30.06.2017  8/2017  Občerstvenie  Ing. Jozef Biznár, Kolárová 31, 90027 Bernolákovo  30.06.2017  
26.10.2017  9/2017 Náhradné diely Opel Astra  Inter cars, Ivanská cesta 2, 82104 Bratislava  26.10.2017  
9.11.2017  10/2017 Odvoz a likvidácia odpadu - Istrochem  Helios- Horská 6, 83102 Bratislava  9.11.2017  
 13.11,2017  11/2017 Náhradné diely Opel Astra  Inter cars, Ivanská cesta 2, 82104 Bratislava  13.11.2017  
 15.11.2017 12/2017 Prenájom mikrobus 9-miestny, súťaž veletrh CZ  Autopožičovňa BUBBUS, Molecova 5 , 84104 Bratislava  15.11.2017  
19.12.2017 13/2017 Ubytovanie a strava pre žiakov na LVVK KOSEK s.r.o., Kraliky 13341
976 34 Tajov
19.12.2017  
 16.1.2018 1/2018 Plyn, Istrochem Reality a.s., Nobelova 34, Bratislava  Flaga spol. s.r.o. Na Bielenisku 4
902 01 Pezinok
 16.1.2018  
 12.3.2018  2/2018 Vyčistenie strešných zvodov v objekte dielní PV
Istrochem Reality a.s., Nobelova 34, Bratislava
 KruHer, s.r.o. Repasskeho 10
841 02 Bratislava
 12.3.2018  
15.3.2018   3/2018 Výpočtová technika  FLOW PLUS, s.r.o. Technicka´ 6
841 02 Bratislava
 15.3.2018  
 12.04.2018  4/2018  Multifunkčné sieťové zariadenie,   Z+M servis, Ivanská cesta 30, 82104 Bratislava  11.4.2018  
 12.04.2018  5/2018  Reklamné predmety  Sketch, s. r. o. Tomašiková 26, 82101 Bratťislava  11.4.2018  
 11.6.2018  6/2018 kancelársky  papier A4  Z+M servis, Ivanská cesta 30, 82104 Bratislava  11.06.2018  
 20.06.2018  7/2018  plyn Flaga spol. s.r.o. Na Bielenisku 4
902 01 Pezinok
 20.06.2018  
 04.09.2018  8/2018  licencia ASC - rozvrhy
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
Svoradova 7/1
 5.09.2018  
 5.09.2018 9/2018  odborné a jazykové časopisy
ARES spol. s.r.o.
Elektrarenska 12091
́83104
Bratislava
 5.09.2018  
 14.09.2018  10/2018  tlač grafiky na roll up 85x200 cm
Pieskovisko s.r.o.
Romanova 5
821 08
Bratislava
 14.09.2018  
17.09.2018  11/2018  poradenstvo a sluzby v oblasti ochrany osobnych udajov
Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5
040 01
Kosice
 17.09.2018  
17.09.2018  12/2018  výroba reklamných letákov
Expres Tlac Projects, s.r.o.
Kopcianska 15
841 05
Bratislava
 17.09.2018  
 20.09.2018  13/2018  reklamné plagáty  Expres Tlač Projects, Kopčianska 15, 84105 Bratislava  20.09.2018  
 19.09.2018  14/2018  interierove vybavenie a vybavenie na reklamu a propagaciu skoly  
B2B partner s.r.o.
Sulekova 2
ˇ
81106
Bratislava
 28.09.2018

 

 27.09.2018  15/2018  výroba a montaz plastovych okien - 3 ks 
ALL MONT spol. s.r.o.
Sturova 12,́949 01 Nitra
 28.09.2018

 

27.09.2018 16/2018 oprava elektroinstalacie v dielnach PV, Dopravna 51, Bratislava
Martin Jankovic - Flinston,Bujnakova 23,́841 01
Bratislava
28.09.2018  
27.09.2018 17/2018 oprava hydraulickeho zdvíhacieho zariadenia OMCN
HOMOLA spol. s.r.o.
Krajna 49,́821 04  Bratislava
28.09.2018  
27.09.2018 18/2018 oprava a udrzbu radiatorov a rozvodov vykurovania,Dopravna51, Bratislava
iTtechnologist s.r.o.
Hurbanova 2144/4, 90301 Senec
28.09.2018  
28.09.2018 19/2018 oprava kotla
iTtechnologist s.r.o.
Hurbanova 2144/4, 90301 Senec
28.09.2018  
28.09.2018 20/2018 upratovacie a cistiace prace v objekte dielní PV, Dopravna51, Bratislava KruHer, s.r.o. Repasskeho 10
841 02 Bratislava
28.09.2018  
28.09.2018 21/2018
diagnosticky program HR CARSOFT - Super VAG,́s  komfortnymi funkciami pre komunikaciu s vozidlami VAG +komunikacny adapter
PETERSON TECHNIK, s.r.o.
Jesenskeho,949 01 Nitra
28.09.2018  
23.10.2018 22/2018  Modernizácia učebne IKT, T1 FLOW PLUS, s.r.o. Technicka´ 6
841 02 Bratislava
23.10.2018  
24.10.2018 23/2018 Občerstevnie s obsluhou pre potreby zabezpečenia DOD 2018 na dňa 6. novembra 2018, 8,00 hod SOŠ hotelových služieb a obchodu
Na pántoch 9
831 06 Bratislava
24.10.2018  
20.11.2018 24/2018 Odborné školenie v oblasti autoopravárenstva pre žiakov a pedagogických zamestnancov

Feco s.r.o.
Blatná na ostrove 577
930 32 Blatná na Ostrove

20.11.2018  
21.11.2018 25/2018 Organizácia a zabezpečenie športovej súťaže Karting - školské kolo 3x20 žiakov

Kart One Aréna
Kopčianska 82/A
851 01 Bratislava

21.11.2018  
27.11.2018 26/2018 Hardvérové vybavenie pre zavedenie elektronickej žiackej knižky FLOW PLUS, s.r.o.
Technicka´ 6
841 02 Bratislava
27.11.2018  
27.11.2018 27/2018 Symetrický garantovaný prístup do internetu vrátane koncového zariadenia, IP adries (29) a inštalácie na adrese: SOŠ dopravná, Kvačalova 20, 821 08 Bratislava s viazanosťou na 12 mesiacov UPC BROADBAND SLOVAKIA. s.r.o.
Ševčenkova 36
850 00 Bratislava 5
27.11.2018  
27.11.2018 28/2018 Základné vybavenie učebných priestorov PV - dovybavenie normatívu pod por. č. 2013-701/2531:2-925 vydaný MŠVVaŠ FECO, s.r.o.
Blatná na ostrove 577
930 32 Blatná na Ostrove
27.11.2018  
 27.11.2018  29/2018 Operatívny lízing na osobné MV Opel Zafira 1.6 CDTI Innovation, 7-miestne na dobu nájmu 24 mesiacov  ČSOB Leasing, a.s.
Panónska cesta 11
852 01 Bratislava
27.11.2018  
28.11.2018 30/2018 Zabezpečenie a dodávka športového vybavenia, športového náradia a náčinia v rámci projektu "Otvorená škola" podľa požiadaviek školy PROKI s.r.o.
Šoporňa 1594
925 52 Šoporňa
28.11.2018  
04.12.2018 31/2018 Realizácia základného kurzu zvárania podľa STN 050705, typ kurzu Z-M1 pre žiakov 3. ročníka, odbor 2487 H autoopravár v šk.r. 2018/2019 vrátane záverečnej skúšky a vydaného osvedčenia (preukaz) iTechnologist s.r.o.
Hurbanova 2144/4
903 01 Senec
04.12.2018  
04.12.2018 32/2018 Občerstevnie vrátane kateringu pre zabezpečenie koncoročnej hodnotiacej porady spojenej s vianočným posedením na dňa 18. decembra 2018 pre zamestnancov školy SOŠ hotelových služieb a obchodu
Na pántoch 9
831 06 Bratislava
04.12.2018  
06.12.2018 33/2018 Zabezpečenie dopravy (autobus) pre 30 osôb na dňa 12. 12. 2018 Eugen Czuczor - FERMO
Malá 87
925 82 Tešedíkovo
06.12.2018  
07.12.2018 34/2018 Revízia plynových kotlov Vaillant, pracovisko PV, ul. Dopravná 51, Bratislava iTechnologist s.r.o.
Hurbanova 2144/4
903 01 Senec
07.12.2018  
07.12.2018 35/2018  Zabezpečenie a dodávka telovýchovného materiálu (branná výchova) PROKI s.r.o.
Šoporňa 1594
925 52 Šoporňa
07.12.2018  
10.12.2018 36/2018 Autosúčiastky na osobný automobil Opel Astra BA 770 HP, podľa presnej špecifikácie na žiadanke Inter Cars SR s.r.o.
Ivanská cesta 1920/2
821 04 Bratislava
10.12.2018  
11.12.2018 37/2018 Revízia zdvíhacích zariadení v školských dielňach, ul. Dopravná č., Bratislava FECO, s.r.o.
Blatná na ostrove 577
930 32 Blatná na Ostrove
11.12.2018  
17.12.2018 38/2018 Zhotovenie internej wifi siete vrátane materiálu, montážnych prác, zosieťovania a softwaru v súlade s požiadavkami školy FLOW PLUS, s.r.o.
Technicka´ 6
841 02 Bratislava
17.12.2018  
17.12.2018 39/2018 Elektromechanický asymetrický 2 stĺpový zdvihák dvojmotorový.
Demontáž pôvodného nefunkčného zdviháku
Naloženie, montáž, revízia na časť elektro, časť zdvíhacia, zaškolenie obsluhy revíznym technikom
FECO, s.r.o.
Blatná na ostrove 577
930 32 Blatná na Ostrove
17.12.2018  
23.01.2019 1/2019 Inzercia, 2 krát uverejnená v BA západ, BA východ, Pezinsko, Senecko

REGIONPRESS
Martinčekova 12
821 01 Bratislava

23.01.2019  
15.02.2019 02/2019 Alternátor na osobný automobil Opel Astra, BA 770HP VIN WOLOTGF4825257212

Inter Cars SR s.r.o.
Ivanská cesta 1920/2
821 04 Bratislava

15.02.2019  
08.03.2019 03/2019 Inzertná plocha rozmer 1/3 šírka v časopise Systém Logistiky SK č. 77

ATOZ Marketing Services, spol. s.r.o
Holečkova 29
150 95 Praha 5, ČR

08.03.2019  
19.03.2019 04/2019 Občerstevnie s obsluhou podľa zaslanej cenovej ponuky pri príležitosti Dňa učitelov dňa 27. 3. 2019

SOŠ hotelových služieb a obchodu
Na pántoch 9
831 06 Bratislava

19.03.2019  
25.03.2019 05/2019 IKT zariadenia vrátane príslušnstva, dodávky a montáže na prezentáciu školy

FLOW PLUS, s.r.o.
Technicka´ 6
841 02 Bratislava

25.03.2019  
09.04.2019 06/2019 Objednávame si u Vás:
Biela magnetická tabuľa Originál 4000x1200 mm
Biela magnetická tabuľa trojdielna 2400x900 mm
Uzamykateľná nástenka 850x1080 mm
Čistiaci spray na biele tabule
Magnetická hubka na biele tabule
Magnetky, 10 ks v balení

AJ Produkty, a.s.
Galvaniho 7/B
821 04 Bratislava

09.04.2019  
26.04.2019 07/2019 Generálna oprava 2 stlpového zdviháku, Oprava elektrickej časti sústruhu typ SV 18 RA, Oprava platničky klimatizácie WAECO, Oprava stojanovej vŕtačky

FECO, s.r.o.
Blatná na ostrove 577
930 32 Blatná na Ostrove

26.04.2019  
13.05.2019 08/2019 Prenájom motokárovej haly, školenia a kondičné jazdy na motokárach dňa 4. júna 2019 v rámci projektu škola skole - Karting a catering, pre 60 žiakov + pedg. dozor

NMC Kart One Aréna
Kopčianska 82/A
851 01 Bratislava

13.05.2019  
10.05.5019 09/2019 Objednávame si u Vás zákonnú jarnú deratizáciu objektu dielní PV, Dopravná 51, Bratislava

Jaroslav Grman - DDD ACTIV
Jurigovo námestie 9
841 05 Bratislava

10.05.2019  
 17.05.2019 10/2019 Občerstvenie na MS 2019 v dňoch 20. - 23. 5. 2019 nasledovne:
Obložená misa
Pečivo linecké
Prevádzkové náklady
Doprava vlastná, odber vždy ráno do 9,00 hod.
SOŠ hotelových služieb a obchodu
Na pántoch 9
831 06 Bratislava
 17.05.2019  
24.05.2019 11/2019 Ubytovanie a strava pre účastníkov medzinárodnej konferencie v rámci projektu Erasmus + v dňoch 6. a 7. 6. 2019 v hoteli Lev, ul. Čsl. armády 2, Levice VIALE s.r.o.
SNP 56
934 01 Levice
24.05.2019  
29.05.2019 12/2019 Reklamné predmety s potlačou v rámci projektu Erasmus+ v súlade s cenovou ponukou č. 2019-2747-02 Sketch, s.r.o.
Timášikova 26
821 01 Bratislava
29.5.2019  
05.06.2019 13/2019 Objednávame si u Vás nasledovné autosúčiastky:
VAL632201 Sada parkovacích senzorov
665-1108-LDEMF Predný svetlomet pravý
665-1108R-LDEMF Predný svetlomet pravý

Inter Cars SR s.r.o.
Ivanská cesta 1920/2
821 04 Bratislava

05.06.2019  
10.06.2019 14/2019 Dotlač publikácií učebnice a metodiky - Intelektuálny výstup projektu Erasmus + K2
Stredná odborná škola polygrafická
Račianska 190
835 26 Bratislava
10.06.2019  
10.06.2019 15/2019 V rámci projektu "Otvorená škola" si u Vás objednávame občerstvenie na športové podujatie žiakov školy na dňa 11. júna 2019
Bufet ŠTUDENT
Kvačalová 20
821 08 Bratislava
10.06.2019  
10.06.2019 16/2019 Prenájom priestorov, ubytovanie, stravovanie a prenájom inventáru pre účastnikov Multiplikačného podujatia v rámci projektu Erasmus+, konaného v dňoch 13. - 14. júna 2019 v súlade s Vašou cenovou ponukou. SOŠ hotelových služieb a obchodu
Na pántoch 9
831 06 Bratislava
11.06.2019  
20.06.2019 17/2019  Prenájom priestorov, ubytovanie, stravovanie a prenájom inventáru pre účastníkov Multiplikačného podujatia v rámci projektu Erasmus+, konaného v dňoch 24.-25. 6. 2019
VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb
Zvolenská 934
386 01 Strakonice, ČR
20.06.2019  
27.06.2019 18/2019 Doplnenie zásobnika plynu o objeme 1000 m3 do objektu dielní v areáli Istrochem Reality, a.s., Nobelova 34, Bratislava Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
27.06.2019  
28.06.2016 19/2019 V rámci projektu Škola škole - v spolupráci  SOŠD, Kvačalova 20, Bratislava a SOŠT, Vranovská 4, Bratislava si u Vás objednávame autodiely

Inter Cars SR s.r.o.
Ivanská cesta 1920/2
821 04 Bratislava

28.06.2019  
28.06.2019 20/2019 V rámci projektu Škola škole - v spolupráci  SOŠD, Kvačalova 20, Bratislava a SOŠE, Rybničná, Bratislava si u Vás objednávame autodiely  

Inter Cars SR s.r.o.
Ivanská cesta 1920/2
821 04 Bratislava

28.06.2019  
12.07.2019 21/2019 V rámci projektu Otvorené škola BSK šk rok 2018/2019 - oblasť športu - 2. kolo objednávame športové vybavenie Proki s.r.o.
Šalská 847
925 52 Šoporňa
12.07.2019  
29.07.2019 22/2019 Ubytovanie, strava a prenájom konferenčných miestnosti pre účastníkov Multiplikačného podujatia v rámci projektu Erasmus+, v dňoch 20. - 21. 08. 2019 v súlade so zaslanou cenovou ponukou pre cca 20 osôb GRANDHOTEL STARÝ SMOKOVEC
Starý Smokovec 38
062 01 Vysoké Tatry

29.07.2019  
10.09.2019 23/2019 Ubytovanie, strava a prenájom konferenčných miestnosti a didaktickej techniky pre účastníkov Multiplikačného podujatia v rámci projektu Erasmus+, v dňoch 5. - 6. 9. 2019 v súlade so zaslanou cenovou ponukou pre cca 30 osôb v súlade so zaslanou cenovou ponukou
Hotel Relax Inn Šoporňa
Šoporňa, časť Majšín
925 52 Šoporňa
10.09.2019  
10.09.2019 24/2019 Ttlač reklamných letákov školy

Sketch, s. r. o.
Tomášikova 26
821 01 Bratislava

10.09.2019  
18.09.2019 25/2019 Rrevízia a tlaková skúška hasiacich zariadení a hydrantov v dielňach PV ul. Dopravná č. 51, Bratislava

Anton Malík
Mateja Bela 4668/27
921 01 Pieštany

18.09.2019  
19.09.2019 26/2019

 Občerstvenie na poradu riaditelov SŠ, 2. sekcia konanú dňa 2.10 2019 v SOŠ dopravnej, Kvačalova 20, Bratislava

SOŠ hotelových služieb a obchodu
Na pántoch 9
831 06 Bratislava
 
19.09.2019   
20.09.2019 27/2019  Dodávka a realizácia informačného panelu FLOW PLUS, s.r.o.
Technicka´ 6
841 02 Bratislava
20.09.2019   
27.09.2019 28/2019 Dodávka, montáž, inštaláciu a implementáciu NAS servera FLOW PLUS, s.r.o.
Technicka´ 6
841 02 Bratislava
27.09.2019  
27.09.2019 29/2019 Školský nábytok. Učiteľská katedra, tabuľa keramická biela, stolička. K-Ten KOVO s.r.o.
Vysoká nad Kysucou 1279
823 55 Vysoká nad Kysucou
27.09.2019  
21.10.2019 30/2019 Zariadenie pre vybavenie pracovísk a učební PV. GUDE, s.r.o.
Priemyselná 208/5
033 01 Podtureň - Roveň
21.10.2019  
28.10.2019 31/2019 Revízia plynových kotlov Vaillant, pracovisko PV, ul. Dopravná 51, Bratislava iTechnologist s.r.o.
Hurbanova 2144/4
903 01 Senec
28.10.2019  
28.10.2019 32/2019 Celková oprava a pieskovanie zverákov Stredná odborná škola technická
Vranovská 4
851 02 Bratislava
28.10.2019  
04.11.2019 33/2019 Organizácia a zabezpečenie športovej súťaže Karting, vrátane prenájmu športovej haly, motokár, odborného školenia, prilieb, medaili pre viťazov. Kart One Aréna
Kopčianska 82/A
851 01 Bratislava
04.11.2019  
13.11.2019 34/2019 IKT vybavenie Alza. cz a.s.
Jateční 33a
17007 Praha 7
13.11.2019  
13.11.2019 35/2019 Maliarske a natieračské práce podľa zaslanej CP. Media Max, s.r.o.,
Hradská 50
821 07 Bratislava
13.11.2019  
19.11.2019 36/2019 DIAGNOSTIKa LAUNCH X-431 EURO TAB INTER CAR SLOVENSKÁ REPUBLIKA s.r.o.
Ivanská cesta 1920/2
821 04 Bratislava
19.11.2019  
19.11.2019 37/2019 technická podpora a SW k DIAGNOSTIKE LAUNCH X-431 EURO TAB INTER CAR SLOVENSKÁ REPUBLIKA s.r.o.
Ivanská cesta 1920/2
821 04 Bratislava
19.11.2019  
20.11.2019 38/2019 Projekčná technológia - Dátaprojektory Acer FLOW PLUS, s.r.o.
Technická 6
841 02 Bratislava
20.11.2019  
22.11.2019 39/2019 montáž ťažného zariadenia na MV Opel Astra AUTOCAR- Ťažné zariadenia s.r.o.
Diaľničná cesta 7
903 01 Senec
22.11.2019  
22.11.2019 40/2019 zváracie zariadenie MIG/MAG s príslušenstvom FECO, s.r.o.
Blatná na ostrove 577
930 32 Blatná na Ostrove
22.11.2019  
22.11.2019 41/2019 náradie na ručné opravovanie kovov pre UO 2487 H autoopravár FECO, s.r.o.
Blatná na ostrove 577
930 32 Blatná na Ostrove
22.11.2019  
22.11.2019 42/2019 elektrické a pneumatické náradie pre UO 2487 H 01 autoopravár mechanik a ŠO autotronik FECO, s.r.o.
Blatná na ostrove 577
930 32 Blatná na Ostrove
22.11.2019  
22.11.2019 43/2019 vypratávacie a sťahovacie práce ťažkých bremien KruHer s.r.o.
Repašského 10
841 02 Bratislava
22.11.2019  
02.12.2019 44/2019 výroba a dodanie nástenných kalendárov Tibor Šághy Photography
Sagnerova 6
841 04 Bratislava
02.12.2019  
04.12.2019 45/2019 dodávka hliníkovej konštrukcie bielej, kľučka T&BL stav s.r.o.
Uhrova 16
831 01  Bratislava
04.12.2019  
04.12.2019 46/2019 práce spojené s výmenou vitrín, demontáž, montáž
T&BL stav s.r.o.
Uhrova 16
831 01  Bratislava
04.12.2019  
04.12.2019 47/2019 základný kurz zvárania podľa STN 050705 pre žiakov 3. ročníka UO 2487 H iTechnologist s.r.o.
Hurbanova 2144/4
903 01 Senec
04.12.2019  
09.12.2019 48/2019 učebné pomôcky na opravu elektromobilov a hybridných vozidiel Homola spol s.r.o.
Dlhé diely I/18
841 04 Bratislava
09.12.2019  
09.12.2019 49/2019 veľkokapacitný kontajner 7 m3 na zmiešaný odpad
BEST Service s.r.o.
A. Gwerkovej 1537/17
851 04 Bratislava
09.12.2019  
09.12.2019 50/2019 odborné učebnice v nemeckom jazyku pre potreby bilingválneho vzdelávania v odborných predmetoch Verlag Europa - Lehrmittel
Dusselberg Str. 23
427 81 Haan-Gruiten
09.12.2019  
09.12.2019 51/2019 realizácia liatych epoxidových podláh EPO PLAST s.r.o.
Dolná 173
951 52 Slepčany
09.12.2019  
11.12.2019 52/2019 hliníkové dvere ALUPROF T&BL stav s.r.o.
Uhrová 16
831 01  Bratislava
11.12.2019  
11.12.2019 53/2019 dodávka a montáž požiarného panelu do zváračskej dielne(prízemie) T&BL stav s.r.o.
Uhrová 16
831 01  Bratislava
11.12.2019  
11.12.2019 54/2019 montáž hliníkových dverí a stavebné práce spojené s vyspravením otvorov po montáži dverí
T&BL stav s.r.o.
Uhrová 16
831 01  Bratislava
11.12.2019  
11.12.2019 55/2019 návrh grafiky, tlač a lepenie reklamného polepu - presklená stena (1. poschodie) Tibor Šághy Photography
Sagnerova 6
841 04 Bratislava
11.12.2019  
11.12.2019 56/2019 rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia v súlade so zaslanou CP - 2. a 3. poschodie - chodby, medziposchodia a schodištia LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzená
Beňadická 10
851 06 Bratislava
11.12.2019  
11.12.2019 57/2019 rekonštrukčné práce dielne mechanických opráv cestných motorových vozidiel - maľovanie a podlahy v rozsahu 300m2 EPO PLAST s.r.o.
Dolná 173
951 52 Slepčany
11.12.2019  
13.12.2019  58/2019 výroba a montáž dvojkrídlových bezpečnostných hliníkových dverí a stavebné práce spojené s ich montážou - poschodie 1,5 (predel medzi SOŠD a SPŠD)
T&BL stav s.r.o.
Uhrová 16
831 01  Bratislava
13.12.2019  
13.12.2019  59/2019 8 kanálový osciloskop Texvik DS8, vzorkovacia frekvencia max. 20 MHz INTER CAR SLOVENSKÁ REPUBLIKA s.r.o.
Ivanská cesta 1920/2
821 04 Bratislava
13.12.2019   
13.12.2019   60/2019 príslušenstvo k opravám hybridných automobilov a elektomobilov INTER CAR SLOVENSKÁ REPUBLIKA s.r.o.
Ivanská cesta 1920/2
821 04 Bratislava
13.12.2019   
16.12.2019 61/2019 výroba a tlač reklamných panelov a letákov Sketch, s.r.o.
Tomášikova 26
821 01 Bratislava
16.12.2019  
17.12.2019 62/2019 realizácia zabezpečovacieho systému (EZS) vrátane dodávky materiálu inštalačných prác, programovania ústredne, revízie a vypracovania revíznej správy
LANTESTEL s.r.o.
Nábělková 2
841 05 Bratislava
17.12.2019  
17.12.2019 63/2019 dodanie pracovných odevov s grafickým návrhom a potlačou loga školy
PEMI group, s.r.o.
Čremchová 2262/3
831 01 Bratislava
17.12.2019  
15.01.2020 01/2020 občerstvenie vrátane kateringu na pracovné stretnutie zástupcov škôl SOŠ hotelových služieb a obchodu
Na pántoch 9
831 06 Bratislava 
15.01.2020  
28.01.2020 02/2020

inzerovanie v tituloch: Bratislavsko západ, Bratislavsko východ, Pezinsko a Senecko

REGIONPRESS
Martinčekova 12
821 01 Bratislava

28.01.2020  
29.01.2020 03/2020 výroba a tlač reklamných letákov formát DL - 4+4 Sketch, s. r. o.
Tomášikova 26
821 01 Bratislava
29.01.2020  
05.02.2020 04/2020 betón v pevnostnej triede c37, na účely úpravy podložia pracovného stroja na pracovisku dielní PV, Dopravná 51

KAROVIČ s.r.o. - betonáreň BA-Vajnory
Príjazdná 7/A
831 07 Bratislava

05.02.2020  
05.02.2020 05/2020 veľkokapacitný kontajner 7 m3 na odvoz stavebného odpadu v objekte SOŠD, Kvačalova 20
Márius Pedersen, Bratislava
Vajnorská 137
831 04 Bratislava
05.02.2020  
11.02.2020 06/2020 tlakové čistenie kanalizácie a odvoz kalovej vody v priestoroch dielní PV, Dopravná 51
IN - kanál, spol s.r.o.
Mlynské luhy 19
821 05 Bratislava
11.02.2020  
24.02.2020 07/2020 veľkokapacitný kontajner 7 m3 na odvoz zmiešaného odpadu v objekte dielní PV, Dopravná 51 Márius Pedersen, Bratislava
Vajnorská 137
831 04 Bratislava
24.02.2020  
25.02.2020 08/2020 preškolenie vodičov - referentov
Autoškola junior
Ružinovská 3
821 01 Bratislava - Ružinov
25.02.2020  
03.03.2020 09/2020 montáž plastového okna do priestorov školského autoservisu
T&BL stav s.r.o.
Uhrová 16
831 01  Bratislava
03.03.2020  
20.04.2020 10/2020 dezinfekčné a ochranné pomôcky Sketch, s. r. o.
Ružomberská 6
821 05 Bratislava
   
06.05.2020 11/2020 celoplošná dezinfekcia priestorov školy
Jaroslav Grman - DDD ACTIV
Jurigovo nám. 9
841 05 Bratislava
06.05.2020  
09.06.2020 12/2020 doplnenie zásobnika plynu v objekte školských dielni Flaga, s.r.o.
Pezinská cesta 14
902 01 Pezinok
09.06.2020  
09.06.2020 13/2020  demontáž, prevoz, repas a spojazdnenie diagnostickej linky FECO, s.r.o.
Blatná na ostrove 577
930 32 Blatná na Ostrove
09.06.2020  
10.06.2020 14/2020 oprava elektromechanických 2. stlpových zdvihákov 2ks FECO, s.r.o.
Blatná na ostrove 577
930 32 Blatná na Ostrove
10.06.2020  
10.06.2020 15/2020 servis zdvíhacích zariadení, revíziu zdvíhacích zariadení a kontrolu zdvíhacích zariadení FECO, s.r.o.
Blatná na ostrove 577
930 32 Blatná na Ostrove
10.06.2020  
27.08.2020 16/2020 výroba a montáž hliníkových dverí vrátane demontáže pôvodných dverí T&BL stav s.r.o.
Uhrová 16
831 01  Bratislava
27.08.2020  
23.09.2020 17/2020 celoplošná dezinfekcia priestorov školy Jaroslav Grman - DDD ACTIV
Jurigovo nám. 9
841 05 Bratislava
23.09.2020  
05.10.2020 18/2020 veľkokapacitný kontajner 12 m3 na BIOodpad BEST Service s.r.o.
A. Gwerkovej 1537/17
851 04 Bratislava
05.10.2020  
07.10.2020 19/2020 Dokúpenie NTB, PC a IKT vybavenia FLOW PLUS, s.r.o.
Technicka´ 6
841 02 Bratislava
07.10.2020  
07.10.2020 20/2020 hutný, spojovací a potrebný materiál Železiarstvo Korcová
Šalská 863
925 52 Šoporňa
07.10.2020  
19.10.2020 21/2020 vyčistenie pozemku ZREUZ s.r.o.
Kremeľská 12
841 10 Bratislava
19.10.2020  
19.10.2020 22/2020 revízia a servis plynových kotlov Vaillant iTechnologist s.r.o.
Hurbanova 2144/4
903 01 Senec
19.10.2020  
19.10.2020 23/2020 kamerový systém v objekte SOŠ dopravnej, Kvačalova 20 LANTESTEL s.r.o.
Nábělková 2
841 05 Bratislava
19.10.2020  
11.11.2020 24/2020 ročné predpelatne časopisu HISTORICKÁ REVUE PETIT PRESS
Lazaretská 12
811 08 Bratislava
11.11.2020  
13.11.2020 25/2020 instalacia elektronického otvárania dverí s prepojením na dochádykový systém a royšírenie internetovej siete FLOW PLUS, s.r.o.
Technicka´ 6
841 02 Bratislava
13.11.2020  
23.11.2020 26/2020 predplatné na "Prenájom CPBX 21-50 uživatelov" Ročné predplatné na 5 kanálov "neobmedzené volania SR+ČR" Nefton s.r.o.
Červená 470/1
01003 Žilina
23.11.2020  
23.11.2020 27/2020 inzercia v špeciálnych novinách Stupava a okolie PETIT PRESS
Lazaretská 12
811 08 Bratislava
23.11.2020  
24.11.2020 28/2020 inzercia v novinách Malacko, Senecko, Pezinsko, Dunajskostredsko  

REGIONPRESS
Martinčekova 12
821 01 Bratislava

24.11.2020  
26.11.2020 29/2020 výroba a montáž kovoej brány v objekte dielní OV Dopravná 51 Bratislava M + M Martinec, s.r.o.
Panholec 1
902 01 Pezinok
26.11.2020  
30.11.2020 30/2020 vybavenie na materiálno - technické zabezpečenie dištančného vzdelávania FLOW PLUS, s.r.o.
Technicka´ 6
841 02 Bratislava
30.11.2020  
04.12.2020 31/2020 vianočne pečivo do vianočných balíčkov SOŠ gastronómie a hotelových služieb
Farského 9
851 01 Bratislava
04.12.2020  
11.12.2020 32/2020 položkový rozpočet na stavebné práce, obhliadka a zameranie riešených priestorov - rekonštrukcia oddzchovej zóny, rekonštrukcia vestibulu ROSOFT s.r.o., Ing. Ján Kubovčák
Prekopa Veľkého 20
811 04 Bratislava
11.12.2020  
16.12.2020 33/2020 pracovné odevz pre žiakov školy a MOV na prezentáciu školy PEMI group, s.r.o.
Čremchová 3
831 01 Bratislava
16.12.2020  
16.12.2020 34/2020 reklamné a propagačné predmety PEMI group, s.r.o.
Čremchová 3
831 01 Bratislava
16.12.2020  
16.12.2020 35/2020 učebné pomôcky pre potreby ŠO AUTOTRONIK Homola spol. s.r.o.
Dlhé diely I/18
841 04 Bratislava
16.12.2020  
25.01.2021 01/2021 doplnenie kamerového systému o vonkajšie zariadenie v objekte SOŠ dopravnej, Kvačalova 20, BA LANTESTEL s.r.o.
Nábělková 2
841 05 Bratislava
25.01.2021  
16.02.2021 02/2021 výroba a montáž 12 ks reklamných pútačov na zadných sklách dopravných prostriedkov MHD Bratislava JEZET reklamná agentúra s.r.o.
Junácka 4
831 04 Bratislava
16.02.2021  
09.03.2021 03/2021 orez 15 ks stromov, zdravotný rez, odvoz a zhodnotenie dreveného odpadu, úprava okolia. Michal Šichmák
Poradie 23
906 22 Poradie
09.03.2021  
10.03.2021 04/2021 právne služby TORA Legal, s.r.o.
Nám. SNP 478/19
811 01 Bratislava
10.03.2021  
19.04.2021 05/2021 velkoformátový polep - vrátane výroby a inštalácie UNIFI P&P, s.r.o.
Galvaniho 4328/16
821 04 Bratislava
19.04.2021  
19.05.2021 06/2021 doplnenie plynu v objekte dielní OV, areál Istrochem Reality FLAGA, s.r.o.
Šenkvická 14/R
90201 Pezinok
19.05.2021  
19.05.2021 07/2021 práce spojené s  odstránením havarijného stavu v objekte školy FBT Slovakia s.r.o.
Tešedíkova 77
841 06 Bratislava
19.05.2021  
01.06.2021 08/2021 prenájom motokárovej haly, školenia a kondičné jazdy na motokárach NMC Kart One Aréna
Kopčianska 82/A
851 01 Bratislava
01.06.2021  
07.06.2021 09/2021 multilicencia softvéru MATLAB HUMUSOFT s.r.o.
Cabanova 13/D
841 02 Bratislava
07.06.2021  
15.06.2021 10/2021 IKT vybavenie na inováciu počítačov pre realizáciu multilicencie softvéru MATLAB FLOW PLUS, s.r.o.
Technicka´ 6
841 02 Bratislava
15.06.2021  
15.06.2021 11/2021 materiál na bežný servis PC FLOW PLUS, s.r.o.
Technicka´ 6
841 02 Bratislava
15.06.2021  
15.06.2021 12/2021 revízie zdvíhacích zariadení a vyvažovačiek v objekte dielni PV, Kvačalova 20, BA Homola spol. s.r.o.
Dlhé diely I/18
841 04 Bratislava
15.06.2021  
18.06.2021 13/2021 oprava a revízie zdvíhacích zariadení MARTINUSÍK s.r.o.
Dolnočepeňská 1641/57
926 01 Sereď
18.06.2021  
22.06.2021 14/2021 prenájom priestorov za účelom realizácie školenia spojeného s občerstevním APOLLO HOTEL
Dulovo námestie 1
821 08 Bratislava
22.06.2021  
22.06.2021 15/2021 prenájom motokárovej haly na finálové kolo súťaže karting, celkové organizačné zabezpečenie a preškolenie jazdcov. NMC Kart One Aréna
Kopčianska 82/A
851 01 Bratislava
22.06.2021  
09.07.2021 16/2021 deratizácia nebytových priestorov v objekte dielní PV DDD Activ - Jaroslav Grman
Jurigovo nám. 9
841 05 Bratislava 4
09.07.2021  
03.09.2021 17/2021 kurz Elektrotechnické minimum SOŠ technológií a remesiel
Ivanská cesta 21
823 75 Bratislava
03.09.2021  
13.10.2021 18/2021 prenájom motokárovej halz, motokár a príslušenstva Kart One Aréna
Kopčianska 82/A
851 01 Bratislava
13.10.2021  
13.10.2021 19/2021 kontrola, revízia a opravy hasiacich prístrojov a hydrantov v objekte SOŠD, Kvačalova 20. Ladislav Molnár - Rotalix
Mlynarovičova 12
851 04 Bratislava
13.10.2021  
14.10.2021 20/2021 velkokapacitný kontajner na odvoz odpadu HK Company, s.r.o.
Mlynské nivy 5385, Prístav
821 05 Bratislava
14.10.2021  
14.10.2021 21/2021 kontrola, revízia a opravy hasiacich prístrojov a hydrantov v objekte dielní OV, Dopravná 51. Ladislav Molnár - Rotalix
Mlynarovičova 12
851 04 Bratislava
14.10.2021  
19.10.2021 22/2021 prenájom kongresových priestorov na realizáciu aktualizačného vzdelávania Kaštiel Pálffy
Prostredná 49
900 21 Svätý Jur
19.10.2021  
21.10.2021 23/2021 vodoinštalatérske práce s dodaním materiálu na odstránenie havaríjneho stavu v objekte dielni OV, Nobelova 34, BA MYROSTAV s.r.o.
Bajkalská 45G
821 05 Bratislava
21.10.2021  
21.10.2021 24/2021 inzercia Petit Press, a.s.
Lazaretská 12
811 08 Bratislava
21.10.2021  
21.10.2021 25/2021 statický posudok na objekt dielní OV Ing. Andrej Šimor
Hagarova č. 1
831 05 Bratislava
21.10.2021  
10.11.2021 26/2021 montáž geometrie a posunutie zdviháka, inštalácia a zaškolenie geometrie, montáž odvetrania dielne Homola spol. s.r.o.
Dlhé diely I/18
841 04 Bratislava
10.11.2021  
18.11.2021 27/2021 školenie VZV - základný kurz trieda I, druh A,C, W1 pre žiakov školy ForEn SK s.r.o.
Tomášovská 70
900 29 Nová Dedinka
18.11.2021  
18.11.2021 28/2021 inzercia školy v mesiaci november 2021

REGIONPRESS, s.r.o.
Martinčekova 17
821 01 Bratislava

18.11.2021  
23.11.2021 29/2021 vianočne pečivo do vianočných balíčkov

SOŠ gastronómie a hotelových služieb
Farského 9
851 01 Bratislava

23.11.2021  
23.11.2021 30/2021  výroba a dodávka vnútorných žalúzií a parapet  BABS, s.r.o.
Pluhová 32
831 03 Bratislava
23.11.2021