Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018