uznané kredity

 

 

učiteľ

vzdelávacia  inštitúcia

názov - kontinuálne vzdelavanie

počet kreditov

platnosť

Ing. Ivana Lukačovičová

STU BA

Zvyšovanie profesijných kompetencií cvičných pedagogických zamestnancov, aktualizačné

15

7/2012-7/2019

SOS Senec

Publikačná činnosť - pracovné zošity

30

10/2013-10/2020

SIOV

Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou vzdelávacích programov

14

10/2013-10/2020

SIOV

Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike

6

01/2014-12/2021

Ing. Martin Zatkalík, PhD.

STU BA

Zvyšovanie profesijných kompetencií cvičných pedagogických zamestnancov, aktualizačné

15

07/2012-07/2019

MPC BA

Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania

10

5/2010-5/2017

SOS Senec

Odborná technická príprava v autoopravárenstve

30

12/2012-12/2019

SIOV

Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou vzdelávacích programov

14

10/2013-10/2020

SIOV

Uznávanie výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike

6

01/2014-12/2021

Mgr. Miroslava Žideková

MPC BA

Metodika výučby slovens. jazyka a literatúry v rámci nových pedag. dokumentov

15

11/2010 - 11/2017

MPC BA

Príprava učiteľa na realizáciu maturitnej skúšky so slovenského jazyka a literatúry

14

11/2010 - 11/2017

MPC BA

Integrácia čitateľskej gramotnosti do výučby na strednej škole

15

5/2015 - 5/2022

MPC BA

Inovačné využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese      v ZŠ a SŠ

15

6/2015 - 6/2022

MPC BA

Implementácia štátneho jazyka pre deti a cudzincov do edukačného procesu ZŠ a SŠ

10

6/2015 - 6/2022

MPC BA

Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese       v ZŠ a SŠ

15

6/2015 - 6/2022