Vytlačiť

obchodná verejná súťaž - nájom nebytových priestorov DOPRAVNÁ, 121,30 m2

obchodná verejná súťaž - nájom nebytových priestorov DOPRAVNÁ, 200,32 m2

obchodná verejná súťaž - nájom nebytových priestorov DOPRAVNÁ, 200,32 m2

obchodná verejná súťaž - pozemok na parcele č. 4778/19, zastavané plochy o rozlohe 1 020 m2

obchodná verejná súťaž - nájom nebytových priestorov ISTROCHEM, 220,00 m2

obchodná verejná súťaž - nájom nebytových priestorov DOPRAVNÁ - Stará dielňa, 236,81 m2

obchodná verejná súťaž - nájom nebytových priestorov DOPRAVNÁ, 200,32 m2

obchodná verejná súťaž - nájom nebytových priestorov ISTROCHEM, 72 m2 /10/01/2019

 

obchodná verejná súťaž - nájom nebytových priestorov ISTROCHEM, 169,9 m2 /21/05/2018

 

obchodná verejná súťaž - nájom nebytových priestorov ISTROCHEM, 1399 m2

 

obchodné verejné súťaže (OVS)

 

nájom nebytových priestorov ISTROCHEM, 324,95m2

 

 

 

Obchodné verejné súťaže do 31.08.2017 sú zverejnené na http://old.sosdba.sk/index.php/register-zmluvy-faktury-objednavky/zmluvy

Obchodné verejné súťaže od 1.9.2017

Návštevy: 3559